FOP vårkonferens

Hej Alla,

Världen gungar och oron sprider sig snabbt angående Covid-19, coronaviruset.

Vårat ansvar inom Föreningen för oförstörande provning är att säkerställa allas säkerhet och hälsa.

Via rådande omständigheter, restriktioner från myndigheter samt allmänna råd så har styrelsen för FOP beslutat att skjuta på årets vårkonferens 2020 vid Nova Park.

Då vi nu inte får dela den upplevelsen med er så hoppas vi få göra det vid ett senare tillfälle istället.

Styrelsen för FOP föjer informationen angående Covid-19 och återkommer framöver med ett nytt datum för årets konferens. 

Årsmötet som var planerat hållas i samband med vårkonferensen återkommer vi om gällande datum, tid och hur vi kan göra det möjligt att delta för medlemmarna.

/Styrelsen FOP

ENDT&CM DAYS 2021


Following the  highly successful 11th European Conference on NDT 2014 (ECNDT 2014) in Prague, the Czech society for NDT is preparing another important meeting of experts and users from the NDT, including Condition Monitoring and Structural Health Monitoring areas for the year 2021.
ENDT&CM Days 2021 will consist of four different events all focused on Non-destructive testing and Conditional monitoring

http://Www.endtcm21.com

FOP Temadag 2019

Årets temadag gick av stapeln den 7 november hos Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan med fokus på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer

Läs mer på Temadag 2019

FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada

FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar som ägde rum 19-20 november. Syftet var att sprida kännedom och öka intresset för oförstörande provning bland teknologer.

Vi fick ett bra intresse. Något som lockade besökare var Dekras mekaniserade provningssystem Laban med vilken vi scannade en plåt med ultraljud där vi fräst ut texten Armada. Speciellt stort var intresset från teknologer som studerar mekatronik och robotteknik. Vidare var det många som frågade efter examensarbete och sommarjobb.

På plats var Martin Bischis (Dekra), Johan Muhren (ordf FOP, Sandvik), Peter Merck (f d ordf FOP, Dekra) och Mats Bergman.

I planen ligger även att ställa ut på Chalmers arbetsmarknadsdagar Charm som äger rum 4-5 februari. Här tar vi tacksamt emot bidrag om anställningar, examensarbeten och sommarjobb. Ta kontakt med Mats Bergman (mats.gunnar.bergman@gmail.com).

FOP‐Resestipendium

Varför inte ansöka om FOP resestipendium?

FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande.

Ta en titt på FOP‐Resestipendium

FOP Temadag 2019

Årets temadag (7/11 10.00-16.00) kommer i år fokusera på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer.

Högskolan Väst och Föreningen för Oförstörande Provning (FOP) hälsar alla välkomna till Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan och en temadag med diskussioner kring temat ”Svårprovade material och komponenter”. Huvudparten av föredrag avser AM som tillämpning men också exempel från kompositmaterial och betongprovning finns med bland bidragen.

Dagen kommer avhandlas på produktionstekniskt centrum (PTC, https://www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum/) vid Högskolan Väst i Trollhättan då mycket AM relaterad forskning och utveckling just nu initieras på PTC.
Satsningen inom Additiv tillverkning (AM) bottnar i HV:s tidigare erfarenheter och kunskaper inom produktionsteknik.
Huvudfokus är riktat mot applikationer för gasturbiner och sker i nära samarbete med industripartners och engagerar
över 30 forskare och omsätter över 30Mkr.

Inbjudan till FOP temadagar 2019 hittar du här

Om ni har erfarenheter i ämnet som ni vill dela med er av under dagen ber vi er kontakta Håkan Wirdelius hakan.wirdelius@chalmers.se (alternativt 0733251511)

BINDT 2019

Lars-Ove Skogh representerade FOP vid BINDT:s (Brittiska OFP föreningen) årliga konferens i Telford i Storbritannien den 3-5 September 2019. Under konferensen tackade FOP BINDT för det fina samarbete som varit under förberedelserna till ECNDT 2018. BINDT hjälpte FOP med granskning och verktyg för godkännandeprocessen för artiklar och abstract inom det tekniska programmet. Under middagen överlämnade FOP en minnesbok från ECNDT 2018 till chefen för BINDT, David Gilbert.

FOP överlämnade även en minnesbok till EFNDT:s (den Europeiska OFP föreningens) ordförande, Roger Lyon, under konferensen.

FOP:s styrelse

 

Abstract till WCNDT 2020 innan den 31/10

Kommittén för Världskonferensen inom OFP, WCNDT 2020, har förlängt tiden för att lämna in abstract.

Det är nu möjligt att skicka in bidrag fram till den sista oktober.

För mer information se www.wcndt2020.com

Det skulle vara kul om vi fick med ett par svenska bidrag till det tekniska programmet!

Hälsningar FOP styrelse

KTH:s arbetsmarknadsdagar

FOP planerar att ställa ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada den 19-20 november.

https://armada.nu/

Syftet med att ställa är att öka intresset för oförstörande provning och attrahera personer med högskoleutbildning i en tid där provningssystem blir mer och mer avancerade.

Men för att det här ska bli lyckat behöver vi er hjälp med:

  • Förslag på examensarbeten.
  • Förslag på anställningar.
  • Ställa ut och demonstrera provningssystem som lockar personer till montern.
  • Något roligt (quiz, testa att prova själv, … ) som lockar personer till montern.

För de som ställer upp gäller det att ha på sig den stora hatten och sätta intresset för oförstörande provning främst. Detta då konkurrenter kan komma att stå sida vi sida.

 

Kontakta Mats Bergman  för mer info.