FOP Temadag 2019

Årets temadag (7/11 10.00-16.00) kommer i år fokusera på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer.

Högskolan Väst och Föreningen för Oförstörande Provning (FOP) hälsar alla välkomna till Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan och en temadag med diskussioner kring temat ”Svårprovade material och komponenter”. Huvudparten av föredrag avser AM som tillämpning men också exempel från kompositmaterial och betongprovning finns med bland bidragen.

Dagen kommer avhandlas på produktionstekniskt centrum (PTC, https://www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum/) vid Högskolan Väst i Trollhättan då mycket AM relaterad forskning och utveckling just nu initieras på PTC.
Satsningen inom Additiv tillverkning (AM) bottnar i HV:s tidigare erfarenheter och kunskaper inom produktionsteknik.
Huvudfokus är riktat mot applikationer för gasturbiner och sker i nära samarbete med industripartners och engagerar
över 30 forskare och omsätter över 30Mkr.

Inbjudan till FOP temadagar 2019 hittar du här

Om ni har erfarenheter i ämnet som ni vill dela med er av under dagen ber vi er kontakta Håkan Wirdelius hakan.wirdelius@chalmers.se (alternativt 0733251511)

BINDT 2019

Lars-Ove Skogh representerade FOP vid BINDT:s (Brittiska OFP föreningen) årliga konferens i Telford i Storbritannien den 3-5 September 2019. Under konferensen tackade FOP BINDT för det fina samarbete som varit under förberedelserna till ECNDT 2018. BINDT hjälpte FOP med granskning och verktyg för godkännandeprocessen för artiklar och abstract inom det tekniska programmet. Under middagen överlämnade FOP en minnesbok från ECNDT 2018 till chefen för BINDT, David Gilbert.

FOP överlämnade även en minnesbok till EFNDT:s (den Europeiska OFP föreningens) ordförande, Roger Lyon, under konferensen.

FOP:s styrelse

 

Abstract till WCNDT 2020 innan den 31/10

Kommittén för Världskonferensen inom OFP, WCNDT 2020, har förlängt tiden för att lämna in abstract.

Det är nu möjligt att skicka in bidrag fram till den sista oktober.

För mer information se www.wcndt2020.com

Det skulle vara kul om vi fick med ett par svenska bidrag till det tekniska programmet!

Hälsningar FOP styrelse

KTH:s arbetsmarknadsdagar

FOP planerar att ställa ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada den 19-20 november.

https://armada.nu/

Syftet med att ställa är att öka intresset för oförstörande provning och attrahera personer med högskoleutbildning i en tid där provningssystem blir mer och mer avancerade.

Men för att det här ska bli lyckat behöver vi er hjälp med:

  • Förslag på examensarbeten.
  • Förslag på anställningar.
  • Ställa ut och demonstrera provningssystem som lockar personer till montern.
  • Något roligt (quiz, testa att prova själv, … ) som lockar personer till montern.

För de som ställer upp gäller det att ha på sig den stora hatten och sätta intresset för oförstörande provning främst. Detta då konkurrenter kan komma att stå sida vi sida.

 

Kontakta Mats Bergman  för mer info.

Ansök om FOP´s stipendium

FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande.

Ansök

 

Digital Radiografering, nivå 2

Digital Radiografering, eller vanligare benämnt Digital Röntgen, lagrar bilden digitalt till skillnad mot konventionell röntgen. Bilden kan sedan hanteras och lagras i en dator.

Kursen avhandlar teorin bakom de två varianterna CR (Computed Radiography) och DDA (Digital Detector Array). Den praktiska delen av kursen och efterföljande examinering kommer att avhandla endera CR eller DDA.

Utbildningen strävar efter att vara märkesoberoende och de marknadsledande tillverkarna GE, Vidisco och Dürr är representerade utifrån om aktuell kurs avser CR eller DDA.

Kursen vänder sig till dig som har ett certifikat i Radiografering nivå 2, industrisektor svets. Det är en fördel om du kommit i kontakt med DR innan kurs.

Digital Radiografering, nivå 2

Kursen går i Örebro 28/1-31/1 med examinering 1/2. Anmälan kan göras på vår hemsida via länken.

NDT Training Center AB

Ny forskningsverksamhet på Chalmers

GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler.

GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning” som syftar till att svara mot dessa behov genom att tillämpa matematisk modellering av ultraljud. Projektet på drygt 10 MSEK under 2,5 år finansieras av nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP 7) och GKN Aerospace AB. Förutom optimering av Phased Array teknik i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning, kommer också en matematisk modell att användas som kopplar ultraljudsparametrar med relevanta materialegenskaper för att skapa en empirisk modell av korrelationen mellan ultraljudsparametrar och materialegenskaper.

Med metodiken som utvecklas inom projektet där kvalitativ information samlas in under AM tillverkning, kommer en databas dynamiskt att byggas upp som i förlängningen möjliggör feedback i processen. Möjliga tillämpningar av den utvecklade metoden är inte begränsade till enbart kvalitetsbedömning av komponenter tillverkade med hjälp av AM utan kan också tillämpas på t.ex. gjutna komponenter.

För mer information kontakta:

Håkan  Wirdelius, Chalmers  hakan.wirdelius@chalmers.se) eller
Per Henrikson, GKN (per.henrikson@gknaerospace.com).

Nu gör vi reklam för ECNDT 2018

Förra veckan var FOP representerade på flera konferenser av flera personer,  Jorge Benitez på OFP mässan i Moskva, Mats Bergman i Milano på den Italienska OFP konferensen och denna veckan är Håkan Andersson på ASNT i Nashville , USA

 

ECNDT 2018

logotyp ecndt2018 250px

 

 

Ärade medlemmar!

Styrelsen jobbar just nu hårt med planeringen inför den Europeiska OFP konferensen som går av stapeln i Göteborg nästa år den 11-15 juni. Vi har under våren och sommaren fått in cirka 600 abstract till det tekniska programmet som just nu gås igenom. Ett preliminärt program kommer att formas vid årsskiftet och vi har flera svenska och nordiska bidrag.

Vi hoppas att Ni kommer att delta på konferensen och även på årsmötet som hålls söndagen den 10:e juni på Svenska Mässan i Göteborg. Planera för detta och följ informationen som löpande publiceras på hemsidan, www.ecndt2018.com.

Vi tackar de medlemmar som anmält sig till utställningen och som sponsorer!

Registreringen till konferensen är nu öppen och även hotellbokning är möjlig.

Se länkarna nedan för mer information:

Registrering av abstract är fortfarande möjligt för våra medlemmar:

http://www.ecndt2018.com/attend/call-for-paper/.

Länk till registrering till konferensen:

http://www.ecndt2018.com/registration/

Länk till hotellbokning:

http://www.ecndt2018.com/accomodation/

Hälsningar från FOP styrelse

Peter Merck