Årsmöte 2020

Hej alla,

Årsmötet som hölls via teams hade tyvärr väldigt få närvarande medlemmar. Vi hoppas att nästa årsmöte kan få äga rum i samband med en konferens för att underlätta deltagandet. Presentationen som hölls vid årsmötet kan ni läsa via denna nyhet och eventuella frågor hänvisas till någon i styrelsen. Se under kontakt på hemsidan.

Årsmöte 2020

Hej Alla medlemmar,

Den 20 April kl. 17:30 – 19:00 ämnar FOP styrelse årsmöte äga rum.

Då vi på grund av rådande omständigheter i världen fick ställa in vårkonferensen där årsmötet var tänkt så behöver vi anpassa oss.

Direktiv, riktlinjer samt nya förhållingsätt som att hålla möten via webben gör att årsmötet för Föreningen för Oförstörande Provning kommer ske via TEAMS.

Jag, Johan Muhren, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni då befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan ”joina” mötet via information i denna nyhet. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att ”joina” via en vanlig webbläsare. Gå gärna in lite tidigare än mötes start tid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid TEAMS mötet.

Eventuella frågor önskas även ställas via chat. Ingen kommer ha sin mic ”mutad” om ni inte själv väljer det men om fler pratar kan det ibland vara svårt för de som lyssnar att höra.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av budget för 2019/2020
 11. Val av ledamöter till styrelsen
 12. Val av suppleanter till styrelsen
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor 
 16. Mötets avslutning

//Styrelsen ______________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

Join with a video conferencing device

teams@vmr.sandvik.com VTC Conference ID: 1252227150

Alternate VTC dialing instructions

Kansli FOP

Sedan slutet på 2019 har det skett en övergång av FOP kansli från CSM NDT Certification AB till NDT Training Center AB.

Den 31:a mars 2020 avslutades avtalet med CSM samt ett ca 10 års långt samarbete. Under dessa 10 år har Ida Eriksson varit den som med gäldje och energi tagit emot oss alla vid konferenser och temadagar samt varit kontakten på kansliet. Hon har sett till att det varit ordning och reda, alltid varit kontaktbar och sett oss alla.

CSM var kansli vid ECNDT 2018 där de var en viktig pusselbit för den succé vi alla fick ta del av.

Tack CSM och tack Ida Eriksson!

Då vi nu avslutar samarbetet med CSM så vill vi välkomna NDT Training Center vilka tagit över kansliet från och med 2020-04-01.

Kontaktpersson för FOP kansli är Anette Schweiz.

NDT Training Center hade uppdraget som kansli innan CSM där Anette då jobbade och var kontaktpersson.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

//Styrelsen

FOP vårkonferens

Hej Alla,

Världen gungar och oron sprider sig snabbt angående Covid-19, coronaviruset.

Vårat ansvar inom Föreningen för oförstörande provning är att säkerställa allas säkerhet och hälsa.

Via rådande omständigheter, restriktioner från myndigheter samt allmänna råd så har styrelsen för FOP beslutat att skjuta på årets vårkonferens 2020 vid Nova Park.

Då vi nu inte får dela den upplevelsen med er så hoppas vi få göra det vid ett senare tillfälle istället.

Styrelsen för FOP föjer informationen angående Covid-19 och återkommer framöver med ett nytt datum för årets konferens. 

Årsmötet som var planerat hållas i samband med vårkonferensen återkommer vi om gällande datum, tid och hur vi kan göra det möjligt att delta för medlemmarna.

/Styrelsen FOP

ENDT&CM DAYS 2021


Following the  highly successful 11th European Conference on NDT 2014 (ECNDT 2014) in Prague, the Czech society for NDT is preparing another important meeting of experts and users from the NDT, including Condition Monitoring and Structural Health Monitoring areas for the year 2021.
ENDT&CM Days 2021 will consist of four different events all focused on Non-destructive testing and Conditional monitoring

http://Www.endtcm21.com

FOP Temadag 2019

Årets temadag gick av stapeln den 7 november hos Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan med fokus på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer

Läs mer på Temadag 2019

FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada

FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar som ägde rum 19-20 november. Syftet var att sprida kännedom och öka intresset för oförstörande provning bland teknologer.

Vi fick ett bra intresse. Något som lockade besökare var Dekras mekaniserade provningssystem Laban med vilken vi scannade en plåt med ultraljud där vi fräst ut texten Armada. Speciellt stort var intresset från teknologer som studerar mekatronik och robotteknik. Vidare var det många som frågade efter examensarbete och sommarjobb.

På plats var Martin Bischis (Dekra), Johan Muhren (ordf FOP, Sandvik), Peter Merck (f d ordf FOP, Dekra) och Mats Bergman.

I planen ligger även att ställa ut på Chalmers arbetsmarknadsdagar Charm som äger rum 4-5 februari. Här tar vi tacksamt emot bidrag om anställningar, examensarbeten och sommarjobb. Ta kontakt med Mats Bergman (mats.gunnar.bergman@gmail.com).

FOP‐Resestipendium

Varför inte ansöka om FOP resestipendium?

FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande.

Ta en titt på FOP‐Resestipendium

FOP Temadag 2019

Årets temadag (7/11 10.00-16.00) kommer i år fokusera på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer.

Högskolan Väst och Föreningen för Oförstörande Provning (FOP) hälsar alla välkomna till Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan och en temadag med diskussioner kring temat ”Svårprovade material och komponenter”. Huvudparten av föredrag avser AM som tillämpning men också exempel från kompositmaterial och betongprovning finns med bland bidragen.

Dagen kommer avhandlas på produktionstekniskt centrum (PTC, https://www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum/) vid Högskolan Väst i Trollhättan då mycket AM relaterad forskning och utveckling just nu initieras på PTC.
Satsningen inom Additiv tillverkning (AM) bottnar i HV:s tidigare erfarenheter och kunskaper inom produktionsteknik.
Huvudfokus är riktat mot applikationer för gasturbiner och sker i nära samarbete med industripartners och engagerar
över 30 forskare och omsätter över 30Mkr.

Inbjudan till FOP temadagar 2019 hittar du här

Om ni har erfarenheter i ämnet som ni vill dela med er av under dagen ber vi er kontakta Håkan Wirdelius hakan.wirdelius@chalmers.se (alternativt 0733251511)