Doktorandtjänst – robotiserad ultraljudsprovning

Inom flyg- och rymdindustrin ställs allt högre krav på kostnadseffektiva, pålitliga och säkra flygmotorer tillsammans med ökade krav på minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Dessa krav har stimulerat en utveckling av nya avancerade tillverkningsmetoder och lättviktsteknik baserat på fabrikation och tillverkning med hjälp av additiv tillverkning (AM). Detta ger upphov till högre krav på kvalitetssäkring av produkter och tillförlitliga och kostnadseffektiva icke-förstörande provnings- och materialkarakteriseringsmetoder för att upprätthålla kvalitets- och säkerhetsnivåerna. För att minska produktionskostnaderna och öka den ekonomiska hållbarheten är det nödvändigt att säkerställa kvaliteten på ett tidigt skede i produktionsprocessen.

I projektet skall ett befintlig program som kan prediktera signalsvaret från ett ultraljudssystem användas i syfte att optimera teknik och procedur. Simulering av så kallad Immersionprovning baserad på så kallad Phased Array-teknik skall utforskas i kombination med olika slags tillverkningsfel som potentiellt kan förekomma i komponenter byggda med hjälp av additiv tillverkning.  Modellen skall också användas för att kunna identifiera ickekonventionella parametrar (frekvens eller fasinformation) för att karakterisera defekter som por, inkludering och t ex orientering av LOF. Simuleringarna kommer att experimentellt valideras med hjälp av ett ultraljudssystem som kommer att byggas upp vid Högskolan Väst i nära samarbete med ett inspektionsföretag (DEKRA) och flygindustrin (GKN).

https://hv.varbi.com/se/what:job/jobID:350321/type:job/where:4/apply:1

Årsmöte 2020

Hej alla,

Årsmötet som hölls via teams hade tyvärr väldigt få närvarande medlemmar. Vi hoppas att nästa årsmöte kan få äga rum i samband med en konferens för att underlätta deltagandet. Presentationen som hölls vid årsmötet kan ni läsa via denna nyhet och eventuella frågor hänvisas till någon i styrelsen. Se under kontakt på hemsidan.

Årsmöte 2020

Hej Alla medlemmar,

Den 20 April kl. 17:30 – 19:00 ämnar FOP styrelse årsmöte äga rum.

Då vi på grund av rådande omständigheter i världen fick ställa in vårkonferensen där årsmötet var tänkt så behöver vi anpassa oss.

Direktiv, riktlinjer samt nya förhållingsätt som att hålla möten via webben gör att årsmötet för Föreningen för Oförstörande Provning kommer ske via TEAMS.

Jag, Johan Muhren, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni då befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan ”joina” mötet via information i denna nyhet. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att ”joina” via en vanlig webbläsare. Gå gärna in lite tidigare än mötes start tid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid TEAMS mötet.

Eventuella frågor önskas även ställas via chat. Ingen kommer ha sin mic ”mutad” om ni inte själv väljer det men om fler pratar kan det ibland vara svårt för de som lyssnar att höra.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av budget för 2019/2020
 11. Val av ledamöter till styrelsen
 12. Val av suppleanter till styrelsen
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor 
 16. Mötets avslutning

//Styrelsen ______________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

Join with a video conferencing device

teams@vmr.sandvik.com VTC Conference ID: 1252227150

Alternate VTC dialing instructions

Kansli FOP

Sedan slutet på 2019 har det skett en övergång av FOP kansli från CSM NDT Certification AB till NDT Training Center AB.

Den 31:a mars 2020 avslutades avtalet med CSM samt ett ca 10 års långt samarbete. Under dessa 10 år har Ida Eriksson varit den som med gäldje och energi tagit emot oss alla vid konferenser och temadagar samt varit kontakten på kansliet. Hon har sett till att det varit ordning och reda, alltid varit kontaktbar och sett oss alla.

CSM var kansli vid ECNDT 2018 där de var en viktig pusselbit för den succé vi alla fick ta del av.

Tack CSM och tack Ida Eriksson!

Då vi nu avslutar samarbetet med CSM så vill vi välkomna NDT Training Center vilka tagit över kansliet från och med 2020-04-01.

Kontaktpersson för FOP kansli är Anette Schweiz.

NDT Training Center hade uppdraget som kansli innan CSM där Anette då jobbade och var kontaktpersson.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

//Styrelsen

FOP vårkonferens

Hej Alla,

Världen gungar och oron sprider sig snabbt angående Covid-19, coronaviruset.

Vårat ansvar inom Föreningen för oförstörande provning är att säkerställa allas säkerhet och hälsa.

Via rådande omständigheter, restriktioner från myndigheter samt allmänna råd så har styrelsen för FOP beslutat att skjuta på årets vårkonferens 2020 vid Nova Park.

Då vi nu inte får dela den upplevelsen med er så hoppas vi få göra det vid ett senare tillfälle istället.

Styrelsen för FOP föjer informationen angående Covid-19 och återkommer framöver med ett nytt datum för årets konferens. 

Årsmötet som var planerat hållas i samband med vårkonferensen återkommer vi om gällande datum, tid och hur vi kan göra det möjligt att delta för medlemmarna.

/Styrelsen FOP

ENDT&CM DAYS 2021


Following the  highly successful 11th European Conference on NDT 2014 (ECNDT 2014) in Prague, the Czech society for NDT is preparing another important meeting of experts and users from the NDT, including Condition Monitoring and Structural Health Monitoring areas for the year 2021.
ENDT&CM Days 2021 will consist of four different events all focused on Non-destructive testing and Conditional monitoring

http://Www.endtcm21.com

FOP Vårkonferens 20-21 April

Välkommen till FOP:s vårkonferens 2020
Då är det snart dags för årets vårkonferens.
Vi kombinerar även i år teknik med lite avkoppling och inspiration och därför vill vi bjuda in
alla till Nova Park Conference i Knivsta med stor SPA avdelning och gott om utrymmen för
möten och diskussioner. Nova Park är beläget nära E4.an och Arlanda för att möjliggöra för
så många som möjligt att deltaga. Vi hoppas att ni tycker att vi fått till ett intressant program
och har stor förhoppning till att ni vill deltaga.
En förändring från tidigare år att vi kör en 2 dagars, dvs. söndagkväll utgår och vi kör istället
igång på måndag morgon/förmiddag.
Vi har fått till en bra mix av föredrag och utställningen kommer i år få både mer tid och plats
för att alla ska hinna med att besöka den.
Vi ämnar även dela ut FOP.s stipendium så vi uppmanar alla att söka (läs mer på hemsidan
www.ndtsweden.com).
Vi hälsar alla välkomna till ett avkopplande och inspirerande FOP-möte på NOVA Park!

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela inbjudan.

FOP Temadag 2019

Årets temadag gick av stapeln den 7 november hos Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan med fokus på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer

Läs mer på Temadag 2019