Temakonferens Industry 4.0

Vi har fått mycket positiv feedback på temakonferensen som ägde rum 22 april vilket är jätteroligt. Det var bra presentationer och i stort sett hade vi tekniken med oss.

Nu finns föredragen att ladda ned här

De som behöver ett intyg om deltagande kan ta kontakt med Anette Schweitz (anette.schweitz@ndttraining.se) på vårt kansli så fixar hon det.

Det var första men inte sista gången som FOP arrangerar en digital konferens. Ett troligt upplägg kan bli att vi kör en fysisk konferens per år och en eller flera kortare temakonferenser.

Här vi vill vi ha er hjälp med förslag på teman och hur vi kan bli bättre. Vi vill också nå ut bredare till alla som arbetar med oförstörande provning i Sverige. Har ni tankar och förslag hur vi bättre kan göra det tar vi tacksamt emot det. Ta kontakt med någon i styrelsen.

Årsmöte 2021

Hej Alla medlemmar,

Den 22 April kl. 19:00 – 21:00 ämnar FOP årsmöte äga rum.

Då vi på grund av fortsatt rådande omständigheter i världen så valde styrelsen att utföra en digitala konferens 2021 vilket innebär att årsmötet behöver ske digitalt.

Anmälning till årsmöte sker via http://www.ndtsweden.com/kalendarium/

Efter anmälan är utförd så erhåller ni en kallelse till mötet med länk bifogad.

Jag, Johan Muhrén, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni nu befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan delta i mötet via länk i möteskallelsen. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att delta via en vanlig webbläsare via samma länk. Gå gärna in lite tidigare än mötes starttid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid det digitala Teamsmötet.

Vid eventuella frågor ni önskar ställa så välj ”raise yor hand” eller skriv dem i chatten.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2020/2021
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter til styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

//

Styrelsen

Ny utgåva av SS-EN ISO 9712

Den nu gällande standarden för kvalificering och examinering av OFP-personal, SS-EN ISO 9712:2012, kommer inom kort att ersättas av en reviderad utgåva. Den nya revisionen, SS-EN ISO 9712:2021, förväntas bli publicerad i mitten av november 2021. Målsättningen är då att den utkommer som svensk översättning direkt.


En noterbar skillnad i den nya utgåvan är att certifikatsinnehavare och arbetsgivare i framtiden behöver dokumentera sina ofp aktiviteter för verifikation för certifikatets giltighet. Aktiviteten för praktisk utövning av metoden mäts i dagar. Vid certifikatets 5-års förlängning ska dessa sk meritpoäng uppvisas för att utöka giltigheten för ytterligare 5 år. Om krav för meritpoäng ej kan uppvisas, eller bli godkända, kan en examinering genom prov genomföras för 5-års förlängningen.


Mer precisa krav gäller även för att uppfylla kravet på ”industriell erfarenhet” inför certifieringen då det nu även här anges med dagar och dessutom säger att en dag ska vara 7 timmars arbete.


Nya krav för examineringarnas genomförande gäller bl a för antal objekt för praktiska delen, antal frågor vid skriftliga prov samt tider för proven.
Krav på syntest liknar den nuvarande utgåvan i stort med den skillnaden att den som alternativ medger att för test av närseende anger en annan standard (ISO 18490). Jaegertestet kan med andra ord fortfarande tillämpas. Vidare förtydligas krav på vem som får göra testet (optiker, ögonläkare, sjuksköterska eller en person som kvalificerats för uppgiften och blivit accepterad av en nivå 3 person).