Holländska OFP konferensen 2019

KINT håller i år ett internationellt symposium speciellt inriktat på Phased Array UT.

Symposiet har titeln: “Development of Acceptance Criteria for the mechanised UT Phased Array Technique on welds in thin walled ferritic steel”.

De har bett oss att lägga ut information om konferensen som hålls 30-31 oktober. Abstract ska vara inne i april.

Se länk för mer information

Presentationer från vårkonferensen 2019

Inledning, Peter Merck

Användandet av virtuella defekter för att öka flexibiliteten vid kvalificering, Daniel Snögren – SQC

Digital X-ray of umbicial tubes, Petr Vobr – Sandvik Chomotov Precision Tubes

Provning av svets vid svensk ubåtstillverkning, Lukas Strannå – DEKRA Industrial AB

Drönarteknik vid inspektion, Emil Tjäder – KIWA

Nya strålskyddsregler vid Röntgenprovning, Helene Jönsson – SSM

Drönarteknik – Karl Eriksson – Svenska Elektrod

SWETIC TK Provning, Jens Nyberg SWETIC/DEKRA

Immersionsprovning av monterade böjda klenledningar i drift med halvautomatiserad utrustning, Olga Motorina – DEKRA Industrial AB

Biologisk korrosion av brandvattensystem, Massimo Cocco & Pär Blombergsson – Forsmark

 

 

Ledig tjänst

Utbildare och tekniker inom Oförstörande provning

CSM NDT Certification AB i Karlskoga söker en ny medarbetare.
Mer info om tjänsten hittar ni här eller på hemsidan csmndt.se

Nyheter på hemsidan

För att få hemsidan mer levande behöver vi er hjälp.
Som medlem i FOP har ni möjlighet att publicera nyheter, dela  länkar eller annan information som är relevant för detta forum.
Kontakta kansliet eller maila till vår info-mail de uppgifter som ni önskar publicera.

 

Ansök om FOP´s stipendium

FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande.

Ansök

 

Vårkonferens 2019

Vi hälsar er välkomna till FOP´s vårkonferens 7-9 april på Steam Hotel i Västerås. Efter en lyckad ECNDT konferens i Göteborg kan vi denna gång erbjuda våra medlemmar deltagande till en mycket förmånligt kostnad. Missa inte chansen att ta med er en Nivå 1/ Nivå 2 tekniker/operatör eller förstagångsbesökare till en ännu mer förmånlig kostnad. All information hittar ni i inbjudan som är länkad nedan.

Inbjudan FOP konferens 2019

Varmt välkomna!

Digital Radiografering, nivå 2

Digital Radiografering, eller vanligare benämnt Digital Röntgen, lagrar bilden digitalt till skillnad mot konventionell röntgen. Bilden kan sedan hanteras och lagras i en dator.

Kursen avhandlar teorin bakom de två varianterna CR (Computed Radiography) och DDA (Digital Detector Array). Den praktiska delen av kursen och efterföljande examinering kommer att avhandla endera CR eller DDA.

Utbildningen strävar efter att vara märkesoberoende och de marknadsledande tillverkarna GE, Vidisco och Dürr är representerade utifrån om aktuell kurs avser CR eller DDA.

Kursen vänder sig till dig som har ett certifikat i Radiografering nivå 2, industrisektor svets. Det är en fördel om du kommit i kontakt med DR innan kurs.

Digital Radiografering, nivå 2

Kursen går i Örebro 28/1-31/1 med examinering 1/2. Anmälan kan göras på vår hemsida via länken.

NDT Training Center AB

ECNDT 2018

FOP vill tacka alla sina medlemmar för arbete och bidrag till konferensen ECNDT 2018. Konferensen blev mycket lyckad!

188 utställare deltog vid utställningen som var 7470 kvadratmeter stor. Av dessa hyrdes 2100 kvadratmeter ut.

2365 deltagare besökte konferensen varav 1050 deltog i det tekniska programmet.

570 föredrag hölls under 5 dagar.

Bilder från konferensen kan ses på www.ecndt2018.com

Ett speciellt tack till våra sponsorer:

Platinum Sponsor: Baugh and Weedon/Ether NDE
Gold sponsor: Kiwa
Silver sponsors: Sentinel Europe, Oserix
Bronze sponsors: Helling, MR Chemie, Kowotest, Proseq, Pfinder Chemie, YXLON, Chemetall
Conference bag sponsor: DEKRA
Media sponsor: NDT.net

FOP har nu lämnat över till Portugals förening för oförstörande provning som arrangerar nästa ECNDT konferens 2022 i Lissabon. Vi önskar dem lycka till med arrangemanget.

Ny forskningsverksamhet på Chalmers

GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler.

GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning” som syftar till att svara mot dessa behov genom att tillämpa matematisk modellering av ultraljud. Projektet på drygt 10 MSEK under 2,5 år finansieras av nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP 7) och GKN Aerospace AB. Förutom optimering av Phased Array teknik i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning, kommer också en matematisk modell att användas som kopplar ultraljudsparametrar med relevanta materialegenskaper för att skapa en empirisk modell av korrelationen mellan ultraljudsparametrar och materialegenskaper.

Med metodiken som utvecklas inom projektet där kvalitativ information samlas in under AM tillverkning, kommer en databas dynamiskt att byggas upp som i förlängningen möjliggör feedback i processen. Möjliga tillämpningar av den utvecklade metoden är inte begränsade till enbart kvalitetsbedömning av komponenter tillverkade med hjälp av AM utan kan också tillämpas på t.ex. gjutna komponenter.

För mer information kontakta:

Håkan  Wirdelius, Chalmers  hakan.wirdelius@chalmers.se) eller
Per Henrikson, GKN (per.henrikson@gknaerospace.com).

Nu gör vi reklam för ECNDT 2018

Förra veckan var FOP representerade på flera konferenser av flera personer,  Jorge Benitez på OFP mässan i Moskva, Mats Bergman i Milano på den Italienska OFP konferensen och denna veckan är Håkan Andersson på ASNT i Nashville , USA