Ny forskningsverksamhet på Chalmers

GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler.

GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning” som syftar till att svara mot dessa behov genom att tillämpa matematisk modellering av ultraljud. Projektet på drygt 10 MSEK under 2,5 år finansieras av nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP 7) och GKN Aerospace AB. Förutom optimering av Phased Array teknik i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning, kommer också en matematisk modell att användas som kopplar ultraljudsparametrar med relevanta materialegenskaper för att skapa en empirisk modell av korrelationen mellan ultraljudsparametrar och materialegenskaper.

Med metodiken som utvecklas inom projektet där kvalitativ information samlas in under AM tillverkning, kommer en databas dynamiskt att byggas upp som i förlängningen möjliggör feedback i processen. Möjliga tillämpningar av den utvecklade metoden är inte begränsade till enbart kvalitetsbedömning av komponenter tillverkade med hjälp av AM utan kan också tillämpas på t.ex. gjutna komponenter.

För mer information kontakta:

Håkan  Wirdelius, Chalmers  hakan.wirdelius@chalmers.se) eller
Per Henrikson, GKN (per.henrikson@gknaerospace.com).

Nu gör vi reklam för ECNDT 2018

Förra veckan var FOP representerade på flera konferenser av flera personer,  Jorge Benitez på OFP mässan i Moskva, Mats Bergman i Milano på den Italienska OFP konferensen och denna veckan är Håkan Andersson på ASNT i Nashville , USA

 

ECNDT 2018

logotyp ecndt2018 250px

 

 

Ärade medlemmar!

Styrelsen jobbar just nu hårt med planeringen inför den Europeiska OFP konferensen som går av stapeln i Göteborg nästa år den 11-15 juni. Vi har under våren och sommaren fått in cirka 600 abstract till det tekniska programmet som just nu gås igenom. Ett preliminärt program kommer att formas vid årsskiftet och vi har flera svenska och nordiska bidrag.

Vi hoppas att Ni kommer att delta på konferensen och även på årsmötet som hålls söndagen den 10:e juni på Svenska Mässan i Göteborg. Planera för detta och följ informationen som löpande publiceras på hemsidan, www.ecndt2018.com.

Vi tackar de medlemmar som anmält sig till utställningen och som sponsorer!

Registreringen till konferensen är nu öppen och även hotellbokning är möjlig.

Se länkarna nedan för mer information:

Registrering av abstract är fortfarande möjligt för våra medlemmar:

http://www.ecndt2018.com/attend/call-for-paper/.

Länk till registrering till konferensen:

http://www.ecndt2018.com/registration/

Länk till hotellbokning:

http://www.ecndt2018.com/accomodation/

Hälsningar från FOP styrelse

Peter Merck

Välkomna till FOP:s Vårkonferens 2 – 4 april 2017

Då är det snart dags för årets vårkonferens. För sex år sedan var vi i Lund och nu åker vi till Skåne igen, närmare bestämt till Malmö. Porten mot kontinenten! Konferensen hålls på Hotel Scandic Triangeln, centralt i Malmö.

Europakonferensen närmar sig med stormsteg, och årets vårkonferens blir också avstamp till de slutgiltiga förberedelserna som krävs inför ECNDT 2018. Det är naturligtvis fortsatt viktigt att delta vid våra möten och på det viset bidra med idéer och synpunkter på vår väg mot ECNDT 2018.

Förra året hade vi själva årsmötet som sista punkt dag ett. Så blir det även i år då det ansågs vara väldigt lyckat. I övrigt kan vi presentera ett intressant program, där bl.a. situationen med utbildning och certifiering kring digital röntgen kommer att presenteras. Vi har dessutom ett antal utländska föreläsare.

Vi hälsar alla välkomna till en givande och trevlig samvaro i Malmö!

Utskriftsvänlig PDF-inbjudan till vårkonferensen hittar ni här.

Mer information och anmälan hittar ni här.

Håkan Wirdelius – Professor i NDT

hakan_wirdelius.jpg

Håkan Wirdelius, verksam vid Chalmers tekniska högskola blev den i juni 2015 befordrad till biträdande professor inom avancerad oförstörande provning.

Håkan har under många år bedrivit forskning inom modellering av framförallt ultraljud men även inom el-induktiv teknik och radiografering.

Håkan är verksam inom styrelsen för Föreningen för oförstörande provning som suppleant och drivande i det tekniska arbete med den europeiska OFP konferensen, ECNDT, som kommer att hållas i Göteborg 2018.

FOP gratulerar Håkan till sin professur!

FOP’s Vårkonferens 10-12 april 2016


FOP’s vårkonferensen 2016 hölls på Johannesbergs Slott i Uppland.

Här finner du presentationerna från vårkonferensen.

Dag 1: 11 april 2015

Konferensen inleds. Peter Merck, Orförande FOP

Kärnkraft i framtiden. Pär Blombergsson, Forsmarks Kraftgrupp

OFP-utmaningar i PED. Mats Bergman, Inspecta Sweden AB

Petrorobot – utveckling av robotiserad provning av tryckkärl. Barend van den Bos, Dekra Industrial

Standardiseringsarbete inom OFP. Sanna Edlund, SIS/TK 125

Avanserade fiberoptiska sensorarrayer. Martin Åberg, Proximion

Dag 2: 12 april 2015

Projekt Comrad. Lars Hammar, Chalmers

Tubprovning, Sven Svensson, Force Technology

Provningar på Moderatortankstativ, Åke Jonsson, OKG

Oförstörande materialkarakterisering med hjälp av ultraljud. Håkan Wirdelius, Chalmers

 


Ladda hem inbjudan här >