En ingenjörsutbildning som räddar liv – Distansutbildning inom Oförstörande Provning”.

Vill du arbeta i säkerhetens tjänst? Medverka i laget som upptäcker kvalitetsbrister innan personskador, miljö- eller kvalitetsproblem riskerar att inträffa.

Studierna varvas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarna kommer från företag som är aktiva i branschen.

Under 86 veckor studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som till exempel materialteknik och konstruktion. Utbildningen sker på distans.

Du får en inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav.

Utbildningen ger dig möjligheter att jobba inom en stor variation av branscher och områden. Läs vår intervju med Emil som arbetar som drönarpilot.

Du kan läsa mer om utbildningen på kurssidan Inspektions- och Provningsingenjör.

Uppdatering från arbetsgrupper NDE 4.0

Den senaste tiden har det 2:a mötet för ICNDT SIG NDE 4.0 och det 3:e mötet för EFNDT WG 10 for NDE 4.0 hållits digitalt.

Arbetet inom ICNDT SIG NDE 4.0 är för tillfället fokuserat på att forma undergrupper som kommer att arbeta med olika frågor inom ämnet. Ledare för undergrupperna blev utsedda och har till uppgift att definera gruppens uppgifter mer i detalj till nästa möte.

Inom EFNDT WG 10 diskuterades två frågor extra flitigt. Det ena var hur den första internationella konferensen för NDE 4.0 var och hur man skall utveckla den till nästa år. Den andra stora frågan var dataformat, hur data från OFP-utrustning skall lagras, exempel och standarder från andra områden presenterades. Nuvarande action items är kopplade till att skapa samarbeten med andra arbetsgrupper och organisationer.

Kommande möten:
ICNDT SIG NDE 4.0 2021-08-27
EFNDT WG 10 2021-07-23

ICNDT SIG NDE 4.0 är en ”special intrest group” inom The International Committee for Non-Destructive Testing. Där träffas medlemmar från hela världen, de är även ofta medlemmar i de regionala grupperna.

Preparation of NDE 4.0 EFNDT Strategic Plan, incorporating NDE 4.0 regional plan
Selection of the World Conference NDE 4.0 special session organiser
Selection of the International Conference NDE 4.0 organiser
Production of ICNDT NDE 4.0 publications, recommendations, documents and reports
Organisation of NDE 4.0 specialist international working groups, international forums and groups
Coordination of ICNDT NDE 4.0 workshops to be held at world and regional conferences

EFNDT WG 10 är en arbetsgrupp inom den Europeiska Federationen för NDT. Där medlemmar från europeiska företag och OFP-organisationer träffas regelbundet. Där diskuterar man frågor och organiserar arbete inom följande ämnen, de är liknande de för ICNDT men på ett regionalt plan.

Preparation of NDE 4.0 EFNDT Strategic Plan
Selection of the EFNDT Conference NDE 4.0 special session organiser
Assisting new or fledgling NDE 4.0 Committees in the National Societies in EFNDT
Providing guidance on NDE 4.0 EFNDT matters to ICNDT
Provide NDE 4.0 EFNDT focus and link to Regional organisations interested in NDT
Organisation of NDE 4.0 EFNDT input to specialist international working groups, forums and user groups
NDE 4.0 EFNDT groups and forums where appropriate NDE 4.0
EFNDT websites and social media
Production of NDE 4.0 EFNDT publications, recommendations, documents and reports, including NDE 4.0 EFNDT Guides

https://www.efndt.org/Organisation/Working-Groups/Working-Group-10-NDT-40

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Johan Hansson
johan.l.hansson@sandvik.com

Kommitté för FOP Konferenser

FOP har startat en kommitté som skall arbeta för konferenser och Temadagar med syfte att säkerställande att en konferens (ca 2 dagar) hålls årligen på våren för att medlemmarna ska få till sig ny teknik, nya produkter samt träffas för erfarenhetsutbyte. Man arbetar även för att Varannat år planeras en temadag (ca 1 dag) där medlemmarna får möjlighet att få till sig ny teknik, delade erfarenheter och sudiebesök samt delta i paneldiskussioner. http://www.ndtsweden.com/kommittteer/

Temakonferens Industry 4.0

Vi har fått mycket positiv feedback på temakonferensen som ägde rum 22 april vilket är jätteroligt. Det var bra presentationer och i stort sett hade vi tekniken med oss.

Nu finns föredragen att ladda ned här

De som behöver ett intyg om deltagande kan ta kontakt med Anette Schweitz (anette.schweitz@ndttraining.se) på vårt kansli så fixar hon det.

Det var första men inte sista gången som FOP arrangerar en digital konferens. Ett troligt upplägg kan bli att vi kör en fysisk konferens per år och en eller flera kortare temakonferenser.

Här vi vill vi ha er hjälp med förslag på teman och hur vi kan bli bättre. Vi vill också nå ut bredare till alla som arbetar med oförstörande provning i Sverige. Har ni tankar och förslag hur vi bättre kan göra det tar vi tacksamt emot det. Ta kontakt med någon i styrelsen.