Presentation av styrelsen (Del 2)

Nu är det dags för vår ordförande att presentera sig sedan kommer vi att fortsätta att presentera en efter en av styrelsen.

Mvh
Styrelsen FOP

Johan Muhrén

År som medlem i FOP styrelse:
Jag valdes in i Styrelsen vid årsmötet i samband med FOP konferens på Steam Hotell, Västerås 2019. 1,5 år har gått sedan dess

Roll/ansvar i styrelsen:
Ordförande sedan årsmötet 2019

År inom OFP:
14 år

Nuvarande befattning och företag:
Kvaliteschef PU Sandviken, Sandvik Machining & Rock Technology

Det bästa med att vara medlem i FOP:
Att få vara en del i ett nätverk där oförstörande provning skapar glädje, utveckling och nya möten. Möjlighet att få ta del av intressanta föredrag, ny teknik och relevanta nyheter.

Vad tror jag om framtiden och oförstörande provning:
Det mesta från hantering av certifikat, utbildning samt insamling av data och utvärdering blir digitalt. Med big data kommer vi se mönster som automatiskt hjälp vid utvärdering. Tekniker behöver vara tränade i system och programmering både för att utveckla provningen, kalibrera samt felsöka då det inte längre kommer räcka med att förstå metoderna.

Människan får möjlighet att på säkrare avstånd utföra provning samt utvärdering då drönare och andra hjälpmedel kan ta sig fram i farliga miljöer.

Spännande ska det bli att följa utvecklingen inom additiv tillverkning. Hur processen kan via NDE 4.0 kontrollera, justera och förbättra produkterna.

Favoritmetod:
Ultraljud, troligtvis för att det var den första metoden jag började min ofp resa med😊

Bästa minne från en konferens/Temadag:

Ett roligt minne är från WCNDT i München 2016 då en underhållare vid middagen på Allianz Arena gick runt bland gästerna och utförde trick/bollade med en fotboll. Efter ökat självförtroende ju längre middagen gick så utmanade jag honom bland middagsborden och gästerna genom att utföra trick tills någon inte klarade av det trick den andra utförde, iförd spetsiga lackskor.
Självklart förlorade jag till slut då han hoppade hopprep medan han nickade men jag hade iaf inte ner något glas från borden😊

Fritidsintressen:
Mountainbike i fina spår vid Högbos anläggning i Sandviken, golf när tiden räcker till, fotboll som tränare åt pojken samt att få grilla en härlig sommarkväll.

Doktorandtjänst – robotiserad ultraljudsprovning

Inom flyg- och rymdindustrin ställs allt högre krav på kostnadseffektiva, pålitliga och säkra flygmotorer tillsammans med ökade krav på minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Dessa krav har stimulerat en utveckling av nya avancerade tillverkningsmetoder och lättviktsteknik baserat på fabrikation och tillverkning med hjälp av additiv tillverkning (AM). Detta ger upphov till högre krav på kvalitetssäkring av produkter och tillförlitliga och kostnadseffektiva icke-förstörande provnings- och materialkarakteriseringsmetoder för att upprätthålla kvalitets- och säkerhetsnivåerna. För att minska produktionskostnaderna och öka den ekonomiska hållbarheten är det nödvändigt att säkerställa kvaliteten på ett tidigt skede i produktionsprocessen.

I projektet skall ett befintlig program som kan prediktera signalsvaret från ett ultraljudssystem användas i syfte att optimera teknik och procedur. Simulering av så kallad Immersionprovning baserad på så kallad Phased Array-teknik skall utforskas i kombination med olika slags tillverkningsfel som potentiellt kan förekomma i komponenter byggda med hjälp av additiv tillverkning.  Modellen skall också användas för att kunna identifiera ickekonventionella parametrar (frekvens eller fasinformation) för att karakterisera defekter som por, inkludering och t ex orientering av LOF. Simuleringarna kommer att experimentellt valideras med hjälp av ett ultraljudssystem som kommer att byggas upp vid Högskolan Väst i nära samarbete med ett inspektionsföretag (DEKRA) och flygindustrin (GKN).

https://hv.varbi.com/se/what:job/jobID:350321/type:job/where:4/apply:1

Vill du jobba på SQC

Verksamhetsansvarig Kvalificering – SQC

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av avancerad oförstörande provning (OFP) inom kärnkraft– då är detta något för dig!Din roll som verksamhetsansvarig för Kvalificering
Som ansvarig för verksamhet Kvalificering kommer du att:

 • Styra, leda, planera, följa upp samt utveckla verksamheten,
 • Ansvara för kompetens avseende kvalificering och OFP behörighet,
 • Kvalitetssäkra verksamheten så att ställda krav uppfylls samt att integritet, oberoende och opartiskhet upprätthålls,
 • Bevaka och följa utvecklingen i omvärlden inom området,
 • Vara projektledare samt delta i uppdrag.

Vår huvuduppgift är att kvalificera OFP-system för svensk kärnkraft. Utöver kvalificeringsuppdragen genomför vi även rådgivning, utvecklingsuppdrag och andra uppdrag åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande OFP. Vi har eget laboratorium med avancerade OFP-instrument samt manipulatorer där vi bland annat genomför så kallade ”fingerprint” av de testblock som används vid kvalificering.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 oktober 2020. Vänligen ange om din ansökan avser Täby eller Närområde Kärnkraftverk – RAB/OKG/FKA.
Ansök här

OFP-handläggare på SQC

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av oförstörande provning (OFP) inom kärnkraft – då är detta något för dig!Din roll som OFP-handläggare

  Du kommer att genomföra kvalificeringsuppdrag och efter hand driva projekt åt våra kunder både inom och utanför Sverige. Vår bas är att kvalificera system för oförstörande provning för svensk kärnkraft. Vi driver i allt ökande omfattning även utvecklingsprojekt åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande OFP.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 oktober 2020. Vänligen ange om din ansökan avser Täby eller Närområde Kärnkraftverk – RAB/OKG/FKA
Ansök härIndustry 4.0 – Vad innebär det för den oförstörande provningsbranschen?

Vi står nu framför den fjärde industriella revolutionen – Industry 4.0 – där ytterligare digitalisering i form av artificiell intelligens, smarta och sjävständiga system, överföring, analys och visualisering av stora datamängder, ska göra oss ännu mer effektiva och produktiva.

Industry 4.0 påverkar även den oförstörande provningsbranschen och vi ser redan nu förändringar i form av ny teknik och förändrade arbetssätt.

I en kommande artikelserie ska FOP försöka att belysa detta. Artiklarna kommer att ge exempel på teknik, applikationer och arbetssätt som faller in under Industry 4.0.

Vill du bidra till detta och skriva en artikel i form av ett inlägg på FOPs facebook sida eller tipsa om ett exempel är du jättevälkommen att ta kontakt med Mats Bergman (mats.gunnar.bergman@gmail.com).

Det ska inte vara en lång artikel utan viktigast är att visa upp korta exempel på Industry 4.0 och oförstörande provning. Exempel kan vara maskininlärning för automatisk utvärdering, utvärdering på distans genom en digital tvilling, monitorering, sensorer, robotteknik, integrerade system för asset management.

Presentation av styrelsen

Här kommer starten på presentationer av FOP:s styrelseledamöter, och först ut blir naturligtvis den som är ansvarig för vår hemsida. Därefter kommer resterande delar av styrelsen att presentera sig en efter en.

Mvh
Atyrelsen FOP

Ola Johansson

ola johansson

År som medlem i FOP styrelse:
Valdes in 2012, så 8 år har det blivit

Roll/ansvar i styrelsen:
Ledamot, Ansvarig för hemsidan

År inom OFP:
19 år

Nuvarande befattning och företag:
Rådgivningsansvarig på SQC tom. Oktober.
Den 1 November byter jag till OFP Specialist på Ringhals AB

Det bästa med att vara medlem i FOP:
Ett roligt och trevligt sätt att försöka se till att OFP syns, finns och utvecklas inom svensk industri

Vad tror jag om framtiden och oförstörande provning:
Tekniken går framåt så det kommer att bli mer och mer särpräglade tekniker som blir automatiserade i både insamling och utvärdering av data. Det blir en utmaning att hänga med och förstå den tekniska utvecklingen inom AI, ML osv för att nyttja den på rätt sätt.

Jag tror även att när tekniken går framåt så behövs det mindre antal personer och det tar kortare tid vilket förhoppningsvis innebär att fler kommer att nyttja OFP som ett sätt att öka sin kvalitet/minska kassation.

Favoritmetod:
Svårt att välja ! PT, men ET tubprovning, ligger varmt om hjärtat.

Bästa minne från en konferens/Temadag:
Bästa upplevelsen var väl ECNDT.
Men sett ur våra egna så måste det väl vara Sandviken 2012 när jag valdes in 😊 i styrelsen

Fritidsintressen:
Motorcykel, Frankrike, mat

Uppstart av FOP:s AM-kommitté

Baserat på FOP:s temadag kring OFP för additiv tillverkning (AM) i november 2019, så har FOP:s styrelse beslutat att starta en ny kommitté för AM.

Vi kommer att ha ett uppstartsmöte nu i höst, för att mer i detalj diskutera vad vi ska göra i kommittén, hur vi ska göra detta, varför och vilka som ska göra det.

Datum och tid: 14 oktober, klockan 1500-1700

Plats: online

Är du intresserad av att delta på uppstartsmötet? Kontakta i så fall Erik Lindgren på Högskolan Väst, erik.lindgren@hv.se.

Årsmöte 2020

Hej alla,

Årsmötet som hölls via teams hade tyvärr väldigt få närvarande medlemmar. Vi hoppas att nästa årsmöte kan få äga rum i samband med en konferens för att underlätta deltagandet. Presentationen som hölls vid årsmötet kan ni läsa via denna nyhet och eventuella frågor hänvisas till någon i styrelsen. Se under kontakt på hemsidan.

Årsmöte 2020

Hej Alla medlemmar,

Den 20 April kl. 17:30 – 19:00 ämnar FOP styrelse årsmöte äga rum.

Då vi på grund av rådande omständigheter i världen fick ställa in vårkonferensen där årsmötet var tänkt så behöver vi anpassa oss.

Direktiv, riktlinjer samt nya förhållingsätt som att hålla möten via webben gör att årsmötet för Föreningen för Oförstörande Provning kommer ske via TEAMS.

Jag, Johan Muhren, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni då befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan ”joina” mötet via information i denna nyhet. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att ”joina” via en vanlig webbläsare. Gå gärna in lite tidigare än mötes start tid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid TEAMS mötet.

Eventuella frågor önskas även ställas via chat. Ingen kommer ha sin mic ”mutad” om ni inte själv väljer det men om fler pratar kan det ibland vara svårt för de som lyssnar att höra.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av budget för 2019/2020
 11. Val av ledamöter till styrelsen
 12. Val av suppleanter till styrelsen
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor 
 16. Mötets avslutning

//Styrelsen ______________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

Join with a video conferencing device

teams@vmr.sandvik.com VTC Conference ID: 1252227150

Alternate VTC dialing instructions

Kansli FOP

Sedan slutet på 2019 har det skett en övergång av FOP kansli från CSM NDT Certification AB till NDT Training Center AB.

Den 31:a mars 2020 avslutades avtalet med CSM samt ett ca 10 års långt samarbete. Under dessa 10 år har Ida Eriksson varit den som med gäldje och energi tagit emot oss alla vid konferenser och temadagar samt varit kontakten på kansliet. Hon har sett till att det varit ordning och reda, alltid varit kontaktbar och sett oss alla.

CSM var kansli vid ECNDT 2018 där de var en viktig pusselbit för den succé vi alla fick ta del av.

Tack CSM och tack Ida Eriksson!

Då vi nu avslutar samarbetet med CSM så vill vi välkomna NDT Training Center vilka tagit över kansliet från och med 2020-04-01.

Kontaktpersson för FOP kansli är Anette Schweiz.

NDT Training Center hade uppdraget som kansli innan CSM där Anette då jobbade och var kontaktpersson.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

//Styrelsen