Missa inte...

  • FOP:s vårkonferens 2016 kommer att hållas vid Johannesbers slott med närhet till Arlanda. Styrelsen håller på med utformningen av programmet och välkomnar tips till...
  • Världskonferensen 2016 i Munchen ser ut att bli en rekordkonferens i antal deltagare och utställare. FOP kommer att vara representerade både som förening och som värd...
  • Håkan Wirdelius, verksam vid Chalmers tekniska högskola blev den i juni 2015 befordrad till biträdande professor inom avancerad oförstörande provning. Håkan har...

Vi har som uppgifts att upprätthålla och driva på diskussionen kring ämnet i Sverige. Vi arbetar konkret för användningen och utvecklingen av metoder inom fyra sektorer; Flyg, Kärnkraft, Stål- och verkstadsindustri samt Ny teknik och forskning.

FOP vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser samt institutioner. Vi är en ideell förening vars uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige, skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning och göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri.

Vill du veta mer om FOP Sveriges verksamhet och vår organisation? Läs mer Om oss eller Kontakta oss.

Föreningen för oförstörande provning i sverige Vi förmedlar kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige. Läs mer om oss >

Medlemslogin

Saknar du login eller lösen? Kontakta kansliet >