Ny FOP Kommiteé

FOP Addititiv Tillverkning (AM)

Under 2020 har en ny FOP kommiteé startas i ledning av Erik Lindgren, scientific researcher, vid Högskolan Väst. Tack Erik!

Syfte med FOP Additiv Tillverkning är att verka för oförstörande provning som en möjliggörare av en industrialisering av modern meatall-AM i Sverige.

Möten hålls 3-4 gånger per år via distans(digitalt möte) samt ett fyskiskt.

Vid de mötena så presenterar och diskuterar deltagarna AM relaterade aktiviteter som exempelvis exjobb, projekt, publicceringar, AM standarder osv.

Vill ni komma i kontakt med deltagarna eller är intresserad att delta så kontakt Erik Lindgren eller någon av kontaktpersonerna ni hittar här ”Om oss/FOP Kommiteér”

// FOP Styrelsen

”Framtidens Vikingar”

“FOPs Temadag under våren handlar om Industri 4.0 och en intressant artikel inom ämnet publicerades av Vattenfall under hösten. Artikeln beskriver provningarna av reaktortryckkärlet(RPV) vid årets revision som utfördes med olika robottekniker. Att utföra provningar i ett kärnkraftverk kan vara en tuff uppgift. Att utföra provningar på ett reaktortryckkärl är ännu mer utmanande. Att utföra en fullständig RPV-inspektion, med tre parallella robotar på kort tid ställer väldigt höga krav på kvalité, precision och säkerhet. Läs mer i länken nedan.”

https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2020/vikingarobotar-kontrollerar-reaktortanken-i-ringhals-4

Internationell konferens om NDE 4.0

Den tyska motsvarigheten till FOP – DGZfP – arrangerar en internationell konferens om NDE 4.0. Konferensen är digital och äger rum 14-15 och 20-21 april.

Mer information finns på https://2021.nde40.com/.

LinkedIn grupp och YouTube kanal för NDE 4.0

För den som är intresserad av NDE 4.0 rekommenderas att bli medlem i LinkedIn gruppen https://www.linkedin.com/groups/12429385/ och att prenumerera på YouTube kanalen https://www.youtube.com/c/nde40.

LinkedIn gruppen och YouTube kanalen administreras av Johannes Vrana som är ordförande i ICNDTs kommitté for NDE 4.0. Johannes Vrana kommer att ge en presentation om NDE 4.0 på FOPs temakonferens den 22 april.

Temadag Industry 4.0 och Årsmöte

På grund av coronan kommer årets temadag och årsmöte att ske digitalt. Agenda och möjlighet till att anmäla sig kommer i februari men reservera redan nu torsdag 22 april och kl 13-16 för temadagen och kl 16.30-17.30 för årsmöte.

Temat på årets temadag blir Industry 4.0. Den som önskar att presentera något under det temat är jättevälkommen att ta kontakt med Mats Bergman (mats.gunnar.bergman@gmail.com).