Kalendarium

Här kan man se vilka konferenser som är på gång framöver:

Närmast på tur är

FOP Temadag 2019 Den 7/11 10.00-16.00 i Trollhättan. Vi kommer i år fokusera på svårprovade material och materialkombinationer . Inbjudan till FOP temadagar 2019 hittar du här

Program
09.30-10.00 Kaffe & lätt frukost
10.00-10.10 Temadagen 2019  H Wirdelius/O Tofeldt
10.10-10.30 Kontroll av AM-värmesköldar genom PCRT   M Broddegård, Siemens
10.30-10.50 Korrosionskontroll i reaktorinneslutningar  P Ulriksen, Lund
10.50-11.00 Paus
11.00-11.20 NDE with Laser UT of AM components  M Malmström, Swerim
11.20-11.40 Svårdetekterade defekter  L Nilsson, F21
11.40-12.00 Korngränsspridning (UT)  A Rosell, GKN
12.00-12.50 Lunch
12.50-13.10 Presentation of PTC/HV  R Pederson, HV
13.10-13.50 Rundvandring PTC   O Tofeldt, HV
13.50-14.10 Ultraljud i gjutna komponenter J Säldefjord, Baettr
14.10-14.30 Utmaningarna att prova AM material Hans Ole Olsen, Force
14.30-14.40 OFP verksamhet på HV/PTC  E Lindgren/O Tofeldt,HV
14.40-14.50 Kompetenscentrum OFP?  H Wirdelius, Chalmers
14.50-15.00 Kaffe & Kaka
15.00-16.00 Workshop M Bergman

Övriga evenemang se

http://www.icndt.org/Events

http://www.efndt.org/Services/Calendar

Läs om uppkommande evenemang och möten. Vill du har mer information?

Kontakta kansliet eller kontaktpersonen för respektive möte.