Kommittéer

Inom FOP finns idag fyra kommittéer vars uppgift är att främja utvecklingen och förmedla kunskaper när det gäller oförstörande provning inom specifika verksamhetsområden.
Kommittéerna är:

  • Kärnkraft
  • Stål- och Verkstadsindustri
  • Ny Teknik och Forskning

Flyg: Scandinavian National Aerospace NDT Board in brief

Following the implementation of EASA requirement Part145/Part M, EU Commissions Regulation (EC) No. 2042/2003 it has been decided to form a National Aerospace Board covering the Scandinavian countries Sweden, Norway and Denmark, short name SCANDT.

Introduction SCANDT is an aerospace organisation, as defined in EN4179, representing the industry and the National Aviation Authority (CAA) in the three Scandinavian countries. The Board is based on the requirement in EU Commissions Regulation No. 2042/2003, Annex l and II (Part M and Part 145) and the European Standard EN 4179. The Board is chartered by the organizations responsible for the production or maintenance of aerospace products and the CAA in the three countries. Production Organizations or organizations responsible for maintenance of aerospace products are organizations approved by one or more of the three CAA’s.

Board Organisation and Membership The Board is open for membership for approved organisations involved in production and/or maintaining aerospace products like aircraft, engines, propellers and components as well as all the three Scandinavian CAA’s. In order to run the day-to-day business, the Board will select a minimum of three individuals from the group of Board members for a period of two years. The name of this group is the Steering Committee (SC). The CAA’s have the right to participate in the SC as deemed necessary. The Board will meet minimum once a year or when decided by the SC. In between meeting(s), business will be carried out by e-mail or any other convenient methods. The individual board members or organisations will defray expenses such as travel costs and working hours.

Steering Committee The SC will constitute itself with a chairman. The chairman position will turn in shift. A maximum of two positions can be elected every year. The names of the CAA representatives will be dedicated from the CAA. The SC shall report annually in written form to the three CAA’s about the status of the SC, changes of the organisation and membership and a brief minute of the activities of the past year. The three CAA’s can ask for a meeting or an additional report with/from the SC, as needed on a particular subject.

Responsibilities Based on the requirements of EN 4179, the Steering Committee shall approve NDT training facilities and examination procedures used in the training and examination of employees qualifying to carry out and/or control a continued airworthiness non-destructive test of aircraft structures and/or aircraft components. The Board may set up guidelines for registration of experience including on-the-job training of NDT candidates. The Board may issue written guidelines to ensure uniform administration of its responsibilities. The procedures and guidelines must be in the form of an exposition handbook and must be acceptable to the three CAA’s.

Kärnkraft

Ordförande:

Eva-Britt Pers-Andersson

persaneb@westinghouse.com

Adressregister, anmälda deltagare

Mötesprotokoll

Cirkuleras till kommittédeltagarna

Verksamhetsbeskrivning

FOP:s kommitté för kärnkraft håller sammanträde två gånger per år varav ett i samband med FOP:s vårkonferens.

Kommittén består av representanter från de ackrediterade laboratorierna, kontroll- och kvalificeringsorganen, kärnkraftindustrin och testblockstillverkare.

Sammanträdena behandlar erfarenheter från årets provningar och kvalificeringsprojekt samt diskussion och information om kommande projekt och kvalificeringar. Kommittén diskuterar även utvecklingsprojekt och forskningsfrågor.

Ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemsföretagen med en periodicitet på 1 år.

Stål- och Verkstadsindustri

(Inga dokument tillgängliga)

Ny Teknik och Forskning

Ordförande: Tadeusz Stepinski Uppsala Universitet ts@signal.uu.se

(Inga dokument tillgängliga)