FOP Kommittéer

Inom FOP finns idag en aktiv kommitté, det är FOP Kärnkraft. Det har tidigare funnits kommittéer för både Flyg, Forskning och utveckling samt verkstadsindustri. Men dessa är numera vilande. Vid behov att starta upp någon av dessa vilande kommittéer eller bilda någon ny kommitté, vänligen kontakta någon i styrelsen.

FOP Kärnkraft

Syfte

Syftet med FOP Kärnkraft är att höja säkerhet och tillförlitliget genom erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar. Samt att stärka samarbetet mellan Tillståndshavarna, Ackrediterade provningsföretagen samt kvalificeringsorganet.

Verksamhetsbeskrivning

Kommittéen för FOP Kärnkraft håller möte en gång om året någon gång i oktober till december.
En stående agenda ligger som grund för mötet.
Mötet hålls i SQC´s lokaler och tillståndshavarnas deltagare är ansvaring för att kallelse går ut till samtliga deltagare.
Alla deltagare presenterar deras erfarenheter från det senaste året. Focus ligger på kvalificeringsdokumenten PBM 2 och de generella kvalificerade provningsprocedurerna. Mötet protokollförs och delges samt deltagare samt presenteras för Tillstånds Havarnas Arbets Grupp för Återkommande Kontroll, THAG-ÅK.

Kontaktpersoner

Forsmark:
Pär Blombergsson – pbl@forsmark.vattenfall.se

Oskarshamn:
Åke Jonsson – ake.jonsson@okg.uniper.energy

Ringhals:
Ola Johansson – Ola.johansson@vattenfall.com

SQC:
Anders Brunn – Anders.Brunn@sqc.se

DEKRA:
Ted Hallqvist – ted.hallqvist@dekra.com
Jens Nyberg – jens.nyberg@dekra.com

Kiwa:
Milan Poznic – milan.poznic@kiwa.com
Jan Larsson – jan.larsson@kiwa.com

Wesdyne:
Erik Lennartsson – lennares@westinghouse.com
Lina Widfond – widfonle@westinghouse.com