ECNDT 2018

FOP vill tacka alla sina medlemmar för arbete och bidrag till konferensen ECNDT 2018. Konferensen blev mycket lyckad!

188 utställare deltog vid utställningen som var 7470 kvadratmeter stor. Av dessa hyrdes 2100 kvadratmeter ut.

2365 deltagare besökte konferensen varav 1050 deltog i det tekniska programmet.

570 föredrag hölls under 5 dagar.

Bilder från konferensen kan ses på www.ecndt2018.com

Ett speciellt tack till våra sponsorer:

Platinum Sponsor: Baugh and Weedon/Ether NDE
Gold sponsor: Kiwa
Silver sponsors: Sentinel Europe, Oserix
Bronze sponsors: Helling, MR Chemie, Kowotest, Proseq, Pfinder Chemie, YXLON, Chemetall
Conference bag sponsor: DEKRA
Media sponsor: NDT.net

FOP har nu lämnat över till Portugals förening för oförstörande provning som arrangerar nästa ECNDT konferens 2022 i Lissabon. Vi önskar dem lycka till med arrangemanget.

Ny forskningsverksamhet på Chalmers

GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler.

GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning” som syftar till att svara mot dessa behov genom att tillämpa matematisk modellering av ultraljud. Projektet på drygt 10 MSEK under 2,5 år finansieras av nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP 7) och GKN Aerospace AB. Förutom optimering av Phased Array teknik i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning, kommer också en matematisk modell att användas som kopplar ultraljudsparametrar med relevanta materialegenskaper för att skapa en empirisk modell av korrelationen mellan ultraljudsparametrar och materialegenskaper.

Med metodiken som utvecklas inom projektet där kvalitativ information samlas in under AM tillverkning, kommer en databas dynamiskt att byggas upp som i förlängningen möjliggör feedback i processen. Möjliga tillämpningar av den utvecklade metoden är inte begränsade till enbart kvalitetsbedömning av komponenter tillverkade med hjälp av AM utan kan också tillämpas på t.ex. gjutna komponenter.

För mer information kontakta:

Håkan  Wirdelius, Chalmers  hakan.wirdelius@chalmers.se) eller
Per Henrikson, GKN (per.henrikson@gknaerospace.com).

Nu gör vi reklam för ECNDT 2018

Förra veckan var FOP representerade på flera konferenser av flera personer,  Jorge Benitez på OFP mässan i Moskva, Mats Bergman i Milano på den Italienska OFP konferensen och denna veckan är Håkan Andersson på ASNT i Nashville , USA

 

ECNDT 2018

logotyp ecndt2018 250px

 

 

Ärade medlemmar!

Styrelsen jobbar just nu hårt med planeringen inför den Europeiska OFP konferensen som går av stapeln i Göteborg nästa år den 11-15 juni. Vi har under våren och sommaren fått in cirka 600 abstract till det tekniska programmet som just nu gås igenom. Ett preliminärt program kommer att formas vid årsskiftet och vi har flera svenska och nordiska bidrag.

Vi hoppas att Ni kommer att delta på konferensen och även på årsmötet som hålls söndagen den 10:e juni på Svenska Mässan i Göteborg. Planera för detta och följ informationen som löpande publiceras på hemsidan, www.ecndt2018.com.

Vi tackar de medlemmar som anmält sig till utställningen och som sponsorer!

Registreringen till konferensen är nu öppen och även hotellbokning är möjlig.

Se länkarna nedan för mer information:

Registrering av abstract är fortfarande möjligt för våra medlemmar:

http://www.ecndt2018.com/attend/call-for-paper/.

Länk till registrering till konferensen:

http://www.ecndt2018.com/registration/

Länk till hotellbokning:

http://www.ecndt2018.com/accomodation/

Hälsningar från FOP styrelse

Peter Merck